Интернет езиците.


Лесно е човек да се сети кой е най-разпространеният език в интернет... разбира се английски, около една четвърт от всичките потребители на интернет го ползват. Задавали ли сте си някога въпроса, кой е вторият език в тази класация! Изненадващо или по-скоро съвсем закономерно, това е... китайският. Едно интересно изследване на Internet World Stats от 30 юни 2010 г. показва 10-те най-разпространени езици в мрежата. Можете да видите и статистика за развитието на интернет в България. Интересен факт се оказва и едно друго изследване, според което, дори и многоезичните уеб потребители предпочитат да използват сайтове на родния си език.

Популярни публикации