Skype - изненада с емотикони.


КОПИРАЙТЕ КОДА И ГО ПУСНЕТЕ НА ПРИЯТЕЛ/КА ЗА ДА ГО/Я ИЗНЕНАДАТЕ.
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun) (sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(inlove)(inlove)(h)(h)(h)(inlove)(inlove)(h)(h)(sun)
(h)(h)(inlove)(inlove):*(inlove)(inlove)(inlove):*(inlove)(inlove)(h)(h)
(h)(h)(inlove):*:*:*(inlove):*:*:*(inlove)(h)(h)
(h)(h)(inlove):*:*:*:*:*:*:*(inlove)(h)(h)
(sun)(h)(h)(inlove):*:*:*:*:*(inlove)(h)(h)(sun)
(sun)(sun)(h)(h)(inlove):*:*:*(inlove)(h)(h)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(h)(inlove):*(inlove)(h)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(h)(h)(inlove)(h)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(h)(F)(F)(F)(h)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(h)(F)(h)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(h)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(h)(h)(h)(h)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(sun)(h)(h)(h)(h)(h)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
СподелянеВижте още и Skype проблясъците в разделител N10 в сайта selfgrant.com, какво ли не пишат хората до името си в Скайп :-)

Популярни публикации