Знаеш ли на колко минути си...!?

Нов вид изчисление в сай-
та. Въвеждаш дата по-го-
ляма от 1900г., избираш вида на точност и разби-
раш на колко дни, часо-
ве, минути или секунди отговаря твоята възраст. Час, минути и секунди не са задължителни за въ-
веждане. Разберете пове-
че за това изчисление, което се намира в раз-
делител N4.

Популярни публикации