Реклами върху автобуси.

Една интересна галерия... N22 със снимки на реклами върху автобуси от градския транспорт. Така го правят хората на запад.

Популярни публикации